Yayın politikası

Odak ve kapsam

YAYIN İLKELERİ
1. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, “İslamî İlimler” alanında uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak söz konusu alanda bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
3. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, etik kurallardan olan dürüstlük, açıklık, diğer araştırmacıların fikir ve bulgularına saygı ve atıfta bulunarak kullanma, alıntıların etik ve bilimsel ilkelere uygun olması, objektiflik ve yapılan araştırma ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak gibi hususlara uymayı taahhüt eder.
4. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu (editör ve yardımcıları) tarafından ilgili yazının derginin yayın şartlarını taşıdığına karar vermesi halinde, hakemlere gönderilir.
5. Editör ve editör yardımcıları yayın kurulunun tabii üyesidirler.
6. Dergide çalışma ve yazışma dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.
7. Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” ve “Çeviriler” üst başlıkları altında neşredilecektir.
8. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri yayımlanabilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.
9. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 4 (dört) aydır.
10. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.
11. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, açık erişim politikası benimsemiştir.
12. Makale göndermek için, iijis.com/user/register adresine yazar kaydı yapılarak üye olduktan sonra, “Yeni Gönderi Başlat: Beş adımda makale gönderisinin ilk adımı için TIKLAYINIZ” butonuna basılarak adımların takip edilmesi gerekmektedir.
13. Makale gönderimi için adımlar takip edilirken verilen “Yazım Kurallarına” mutlaka uyulmalıdır.

 

Bölüm politikaları

MAKALELER

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

KİTAP TANITIMLARI

hakem değerlendirmesinden geçmemiş akademik kitap tanıtımlarının yayınlandığı bölümdür

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

ÇEVİRİLER

Yabancı dillerde yazılmış akademik metinlerin Türkçe'ye çevirildiği çalışmaların yayınlandığı bölümdür.

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

BİLDİRİLER-SUNUMLAR

Ulusal veya uluslararası sempozyum, seminer, konferanslarda sunulmuş olan bildirilerin yayımlandığı bölümdür

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

  1.    Derginin hakemleri, alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir. Her sayının hakem kurulu, dergideki makalelerin muhteviyatına göre değişiklik gösterebilir ve hakemlerin isimleri ilgili sayının jeneriğinde yer alır.
  2.     Hakemlerin tespitinde editörler kurulu ile yayın kurulunun alanla ilgili üyesi ortak hareket eder. Yazının tespit edilen hakemlere gönderilmesi, hakem raporlarının takibi, düzeltilen yazıların kontrolü, editör adına, yazının ait olduğu alandaki editör yardımcısı ile yayın kurulundaki ilgili üye tarafından müştereken yürütülür.
  3.   Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirirler. Derginin yayın şartlarını taşıyan çalışmaların yayımlanması için, iki hakemin olumlu raporu gerekir. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, aksi taktirde yayımlanması mümkün değildir. Hakemlerin “Düzeltme yapıldıktan sonra makaleyi görmek isterim.” değerlendirmesi varsa yazar(lar)ın istenilen düzeltmeleri yapmasından sonra çalışma aynı hakem(ler)e gönderilir. Hakem(ler)in vereceği nihai değerlendirme doğrultusunda Yayı

 

Yayın sıklığı

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ihya/

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 


ISSN: 2149-2344