Muhyiddin İbn Arabi ve Hadis Rivayeti

Abdulcelil ALPKIRAY
3.138 673

Öz


Farklı bir ilmi disipline ait olması sebebiyle sûfîlerin hadis rivayet etme metotları ve hadis nakilleri muhaddisler tarafından eleştirile gelmiştir. Genel anlamda tasavvuf ve hadis disiplinlerinin birlikte çalışmaları olmakla birlikte özellikle sûfîlerin, muhaddislerin yöntemi dışında naklettikleri rivayetlerle ilgili bir çalışmanın olmaması sahadaki eksiklikti. Özgün adı Fütuhatı Mekkiyye’de Hadisçilerin Metotları Dışında Nakledilen Rivayetler olan doktora çalışması bu alanın önemli çalışmalarından birisi olmuştur. Daha sonra bu çalışma Muhyiddin Arabî ve Hadis Rivayeti adıyla basılmıştır. Konuyla benzerlik taşıması sebebiyle Ali Vasfi Kurt’un Endülüste Hadis ve İbn Arabi adlı çalışması ile Seyit Avcı’nın Sufilerin Hadis Anlayışı (Bursevi Örneği) ve Fütühatı Mekkiyye’de İbn Arabî’nin Hadis Anlayışı isimli çalışmaların da bulunduğunu hatırlatmakta fayda vardır.


Tam metin:

PDF