DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE AYET VE HADİSLERİN KULLANIMINA DAİR TEKNİKLER

Ahmet EKŞİ
3.620 5.335

Öz


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Kur’an ve sünnet merkezli öğrenme-öğretmeye önem verilmiş, batıl ve hurafeye dayalı yanlış bilgilerden uzak, doğru bir din öğretimi hedeflenmiş­tir. Genellikle öğrenilen konuyu destekleyici ayet ve hadisler kullanılarak bu hedefin göz önünde tutulduğunu görmekteyiz.  Ancak bu ayetlerin belirlenmesinde ve sunulmasında öğrencinin katkısı yok denecek kadar az olduğu da bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan bu ayet ve hadislerden nasıl yararlanılacağına veya anlatılan konuyu ayet ve hadislere dayanarak anlatmaya ilişkin yöntem ve teknikler konusunda da öğretmenler bakımından henüz yeterince yol alınabilmiş değildir. Bu çalışmayla din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin ayet ve hadisleri öğrenme öğretme sürecinde nasıl işe koşabileceğine ilişkin bazı teknikler örnekleriyle birlikte sunulmuştur. Böylece öğretmenin ayet ve hadislerle çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimler: din, ayet, hadis, yöntem ve teknik


Tam metin:

PDF