Cüveynî'de İnsan Özgürlüğü: Nedensellik Açısından Bir Değerlendirme

hüseyin kahraman
2.913 425

Öz


Cüveyni tüm kelâm anlayışını Allah'ın en temelde sorgulanmaz bir irade ve kudrete sahip olduğu görüşü üzerine inşa etmektedir. Bu anlayış Allah'ın aleme an be an ve her hangi bir illet olmaksızın müdahalede bulunduğu anlamına gelmektedir. İnsan özgürlüğü problemi her an aleme sorgulanmaz iradesiyle müdahalede bulunan Allah'ın yaratmış olduğu alem içerisinde insana bu müdahelenin mutlaklığına halel getirme anlamına gelmektedir. Bundan dolayı Cüveynî insan özgürlüğüne inanmasına rağmen bu ilah tasavvuru içerisinde insan özgürlüğünü temellendirmede zorlanmaktadır.

Tam metin:

PDF